Remi werd geboren op 15 december 2016.
Geert , mijn partner is peter en ik ben nonkel geworden van deze schattige ukkepuk.
De geboorte van Remi en de sfeer er rond wou ik weergeven in een filmpje. Maar hoe breng je nu een bevalling in beeld?
Mijn oprechte dank aan Filiep en Lientje Houthoofdt – Wittevrongel, de trotse ouders dat ik dit wonder van dichtbij mocht meemaken alsook voor jullie toestemming om deze beelden te mogen gebruiken.